hapi bertdey google

isang maligayang ika-14 na kaarawan google!
google, ikaw ang:

ang lagi kong tinatanungan sa oras ng aking pangangailangan sa kahit anong inpormasyon na aking hinahanap.

ang nagiisang dahilan kung bakit inamag na ang aming mga britannica encyclopedia.

ang tumulong sa akin sa paggawa ng mga proyekto na copy, paste & print - hindi ko naman nabasa at naintindihan.

isang off lang ng safe search at kahit anong ilagay mo sa search ay mapapangiti ka na sa mga resulta lalo na pag nasa image tab ka!

google, isa kang henyo!