Ang Bagong Dugo sa Lumang Ugat

Wolfgang
Ang Bagong Dugo sa Lumang Ugat: Unang Kabanata

Watch the rock and roll performance of Wolfgang - "Kandila" @ Festival Mall.
(Sorry for the loud eardrum-wrecking bass sounds!)

Kandila
Wolfgang

Masdan mo ang kandilang ito, 
ang apoy nito'y luma at kupas na!
matingkad na ilaw ng limang dekada, 
ilang saglit na lang ay magpapahinga.

ang magraklamo ay huwag (dinggin), 
ang sumigaw patahimikin.
ang umalsa ay patagong dakpin,
ang lumaban nama'y ibaon sa dilim.

ikaw ang (alang) ang kapalit,
bagong liwanag ng (nagdaan )
ito ang ating tanging pamana
kapangyarihan sa lahat ng makita.

ang magraklamo ay huwag (dinggin), 
ang sumigaw, patahimikin
ang umalsa ay patagong dakpin
ang lumaban nama'y ibaon sa dilim

may kalaban ka sa bawat sulok
nagaabang lang ng isang kamalian.
(markahang) mabuti ang mga kaibigan
kung sinong malapit sayo, mahigpit mong bantayan!

ang magraklamo ay huwag (dinggin), 
ang sumigaw, patahimikin
ang umalsa ay patagong dakpin
ang lumaban nama'y ibaon sa dilim

ang lumaban nama'y ibaon sa dilim


Note to the Public: 
Not 100% Correct Lyrics. I'll update this lyrics as soon as I get the correct words!