Sandong Itim

Paano kung ang isang nilalalang na pinagkaitan ng kaligayahan ay biglang nabigyan ng isang pambihirang pagkakataon, eto ang malagim na kwento ng sandong itim.

Watch the video after the click.