2012 Year Ender Anyareh?

Word of the Lourd - Anyare? Ang dami nating napanood, madami tayong nadinig at madaming naganap. Anyare?

Watch and learn after the click!