Nazareno 2013

Eto ang problema, pag ang Sagradong Pagdiriwang ay nahahaluan ng ---"Pang-eepal!" Amen! 

Watch the video after the click.