Make Your Own Campaign

Word of the Lourd will teach us how to make an effective Campaign video.
Ikaw ba'y nawawalan na ng pag-asa? Ikaw ba'y tila lagi na lang nababalisa? Huwag nang umiyak, hindi ka nag-iisa! Jun Sabayton ng team BAYAW (Bagong Alyansang Ayaw sa Walang Hiya!) Partylist, nagtatag ng maraming pundasyon gaya ng IPF (Iahon sa Putikan Foundation) at PUKI (Pambansang Unyon ng mga Kalalakihang Inaapi).
Bayaw Jun Sabayton - May paninindigan. Alam ang iyong pangangailangan.
Watch the video campaign after the click.